Sådan skriver du en god lejekontrakt til erhverv

Har du et erhvervslejemål, som du snart skal leje ud, eller overvejer du at købe investeringsejendomme til udlejning? Så er der flere ting at holde styr på i forbindelse med udlejningen. En af disse er lejekontrakt til erhverv, som sætter rammerne for forholdet mellem lejer og udlejer. I dette indlæg ser vi nærmere på, hvordan man skriver en god lejekontrakt, så du er godt forberedt til at udforme og underskrive den.

Hvad er reglerne for erhvervslejekontrakter?

Når man skriver en lejekontrakt til erhverv, skal man først og fremmest sørge for, at kontrakten lever op til lovgivningen. Derfor ser vi nu nærmere på, hvilke regler og love der gælder for erhvervslejekontrakter.

Erhvervslejekontrakter er reguleret af erhvervslejeloven, som fastsætter, hvilke rammer der kan gælde for et erhvervslejemål. I erhvervslejeloven kan du finde alle de lovrammer, som skal overholdes, når man skriver en lejekontrakt. Den er væsentligt anderledes end lejeloven for private lejemål, da den i erhvervssammenhæng er baseret på en stor grad af aftalefrihed. Det betyder, at man har langt flere muligheder for at aftale sig frem til de vilkår, som lejer og udlejer kan blive enige om.

Der er dog visse paragraffer i erhvervslejeloven, som man skal sørge for at overholde. Disse er nemlig ufravigelige, hvilket betyder, at man ikke kan aftale sig uden om disse regler. Nogle af disse vilkår gælder f.eks. omkring opsigelse. For langt de fleste dele af forholdet mellem lejer og udlejer kan man dog frit indgå en aftale omkring f.eks. huslejens størrelse, hvad det lejede må bruges til og vedligeholdelse.

Sådan sikrer du den bedste lejekontrakt til erhverv

Med en stor grad af aftalefrihed i erhvervslejeloven er der ganske frie rammer til, at man som udlejer og lejer kan forhandle sig frem til lige præcis de vilkår, som man sammen kan blive enige om. Det er dog vigtigt, at man kommer omkring alle de forhold, som bør indgå i en erhvervslejekontrakt.

Du kan selv hente en skabelon til erhvervslejekontrakt, som indeholder alle de punkter, der skal udfyldes i kontrakten. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en tjekliste til erhvervslejeloven, som du med fordel kan gennemgå, inden du sætter en underskrift på kontrakten. Bemærk, at denne tjekliste ikke kan stå alene, men at du selvfølgelig også skal sørge for, at kontrakten er i overensstemmelse med erhvervslejeloven.

Hvis du er i tvivl, om din lejekontrakt til erhverv er fyldestgørende og indeholder alle de elementer, den skal have, kan du eventuelt også få hjælp fra en erhvervsmægler. Sådan en har indsigt i erhvervslejeloven og kan også hjælpe dig med at forhandle en god kontrakt på plads med favorable vilkår.